NVW-C04-0910-2184-1024PX

Abwyd….Mae cyfleoedd ardderchog i enweirio yn Ynys Môn gydol y flwyddyn.  Gallwch ddewis taith cwch pysgota i fynd oddi ar y lan, dewis llecyn unrhyw le ar y 125 milltir o arfordir i bysgota ar y lan neu ymweld ag un o lynnoedd neu gronfeydd dŵr yn y mewndir.

Pysgota’r Môr

Ewch gyda chwch oddi ar y lan i weld faint o lwc gewch chi â’ch genwair wrth geisio bachu’r 40 a mwy o rywogaethau sydd yn nyfroedd arfordirol Môn.  Y Penfras, Draenog y Môr, Mecryll, Gwyniad y Môr, Lleden y Llaid, Morgi, Penfras Bach a Morleisiad, dim ond ychydig yw’r rhain o’r rhywogaethau sydd yno ac wrth ddefnyddio cwch siartr bydd y capten profiadol yn gwybod lle ar eich taith y mae’r rhain yn berwi.

 • Anglesey Charter Fishing, yn gadael Marina Caergybi, 0800 083 0368
 • Dance de Leu, yn gadael Amlwch, 01407 832010
 • Go Angling Charter Services, yn gadael Marina Caergybi, 01248 716315
 • Kerry Kim, yn gadael Amlwch, 01407 831526
 • Lander Charter, yn gadael amryw o leoliadau ar hyd Afon Menai, 01407 840107
 • Morio Môn, yn gadael Amlwch 01407 830485
 • Outrider 2, yn gadael Beaumaris, 01248 810910
 • Seekat C, yn gadael Amlwch, 01407 830040
 • Spindrift Charters, yn gadael Porthladd Caergybi, 01407 765160
 • Starida Sea Services, yn gadael Beaumaris, 01248 810251
 • Stingray Fishing Vessel, yn gadael Bae Cemaes, 01407 710510

Pysgota ar y Lan

Mae’r arfordir 125 milltir yn cynnig traethau, pierau, glanfeydd a chreigiau delfrydol ar gyfer pysgota oddi ar y lan ac mae cymaint o fannau lle mae hynny’n boblogaidd ar draws yr ynys.  Mae amrywiaeth y ddalfa’n eang ac yn newid gyda’r tymhorau.

Pysgota Bras a Gêm

relaxing

Yn y mewndir mae llynnoedd a chronfeydd dŵr, pob un yn cynnig eu heriau eu hunain.  Mae’r brithyll brown a sewin yn y llynnoedd a’r afonydd ac, yn y pysgodfeydd bras, mae llawer o garp mawr – ac weithiau – hyd yn oed forflaidd 30 pwys.   Mae yna bysgota gêm rhagorol hefyd yn nyfroedd mewndir yr Ynys.  Mae trwyddedau ar gael yn lleol.

No listings found.