Bala LakeKayakingActivities & Sports

PADLO I FFWRDD Mae canŵio a caiacio’n ffordd wych o archwilio arfordir Ynys Môn ac oherwydd yr amrywiaeth o ddyfroedd, o faeau cysgodol i gerrynt y llanw, mae pob oedran yn gallu ei fwynhau. Mae’r dyfroedd oddi ar Ynys Cybi, ar ben orllewinol Ynys Môn, gystal ag unrhyw fan padlo môr yn y byd a dyma ble mae canolfan Sea Kayaking UK.  Yn cael ei redeg gan Nigel Dennis, y dyn cyntaf i gylchfordeithio Prydain mewn caiac, mae’n dylunio ac yn adeiladu caiacau ac yn cynnig cyrsiau caiacio môr i bob gallu. Felly os ydych yn ddechreuwr ac eisiau cael blas ar y sbort yma sy’n datblygu’n gyflym, neu hyd yn oed yn gaiaciwr profiadol, ffoniwch Nigel ar 01407 765550. Neu mae caiacau sengl a dwbl ar gael i un ai ddau oedolyn neu riant a phlentyn gan ei wneud yn brofiad i’r teulu cyfan, ac ar gael i’w logi o Isle of Anglesey Bike & Kayak Hire yn Beaumaris, sydd hefyd yn cynnig gwasanaeth danfon ledled yr Ynys.  Cysylltwch ar 07748 872 295.

No listings found.