IMG_3171

Deifio
Plymiwch! Gyda dŵr, glân, crisial, digonedd o longddrylliadau a riffau i’w harchwilio, yn ogystal â digonedd o fywyd morol, dyma’r profiad plymio tanddwr eithaf.
Mae’n  debyg fod mwy na 1,200 o longddrylliadau oddi ar yr ynys ond dim ond 350 o safleoedd sydd wedi’u cofrestru, gan gynnwys y Royal Mary, llong y Brenin Siarl II a gafodd ei suddo ym 1675, yn ogystal â nifer o longau tanfor yr Almaen a gafodd eu suddo ar arfordir y gogledd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Mae yna fannau plymio ac ysgolion plymio ar gyfer pob gallu ar Ynys Môn sy’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys hyfforddiant, llogi a thrin offer a llogi cychod.
Os ydych eisiau archwilio dyfnderoedd cudd Ynys Môn, dyma ychydig o gysylltiadau defnyddiol:

  • Anglesey Divers yng Nghaergybi, 01407 764545
  • Cirrus Charter Boat o Amlwch, 01407 830278
  • Diving Services (Ynys Môn) ym Mae Trearddur, 01407 860318
  • Julie-Anne Charters o Amlwch, 01407 831210
  • Lamlash Charters o Amlwch, 01407 830278
  • SBS RIB Charter, Bae Trearddur, 01407 740083
  • Quest Diving, Porthaethwy, 01248 716923
No listings found.