Pleasure Cruising

SUNSET CRUISE… 

Want to see Wales from a different perspective? Then hop on a boat to explore the coastline.  There are charter boats for pleasure cruises available from harbours and launch points around Wales.

Cruise alongside porpoises and dolphins off Newquay in Ceredigion. Get close to puffins and seals off Anglesey and Pembrokeshire. See spectacular bird colonies on Skomer and Skokholm islands. Some of the boats can be hired on an exclusive basis and for a full day so ideal if there’s a crowd of you that want to spend time exploring Welsh waters.

Search our providers here.

No listings found.

Eisiau gweld yr Ynys mewn goleuni gwahanol?  Neidiwch ar gwch ac archwilio’r arfordir.  Mae nifer o gychod siartr yn cynnig teithiau pleser yn rhedeg o nifer o fannau o gwmpas yr Ynys gan gynnwys Amlwch, Bae Cemaes, Beaumaris a Phorthaethwy.  Ewch i weld Goleudy Ynysoedd y Moelrhoniaid neu ar daith i Ynys Seiriol i weld aderyn y pâl (Ebrill i ddiwedd Gorffennaf) a’r morloi, neu fwynhau taith gyffrous ar Afon Menai a chael blas o’r trobyllau a’r dyfroedd llanwol.  Mae’n bosibl llogi rhai o’r cychod i chi’ch hunain yn unig ac am ddiwrnod cyfan, sy’n ddelfrydol os oes criw ohonoch sydd eisiau treulio ychydig o amser yn teithio o gwmpas yr Ynys.

  • Cerismar Two yn gadael Beaumaris, 01248 810746
  • Starida Sea Services, yn gadael Beaumaris, 01248 810251
  • Lander Charter, yn gadael amryw o leoliadau ar hyd Afon Menai, 01407 840107
  • Morio Môn, yn gadael Porthladd Amlwch 01407 830485
  • Seekat C, yn gadael Porthladd Amlwch, 01407 830040
  • Terminator, yn gadael Malltraeth, 01407 840107
  • SBS RIB Charter, yn gadael Bae Trearddur, 01407 740083
  • Rib Ride, yn gadael Beaumaris a Moel y Don, 0333 1234 303